เช่า ออฟฟิศ

เช่า ออฟฟิศ


รายละเอียด

ราคาเช่า : 260 บาท/ตร.ม./เดือน

อาคารสำนักงาน 15 ชั้นติดถนนลาดพร้าวและศรีนครินทร์

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม
สะดวกในการเดินทางไปยังถนนลาดพร้าวและถนนศรีนครินทร์

รหัส : THOF0261