เช่า ออฟฟิศ

เช่า ออฟฟิศ


รายละเอียด

ราคาเช่า : 1,500 บาท/ตร.ม./เดือน

อาคารสำนักงาน 34 ชั้น (8-22 ชั้น) และอาคารโรงแรม (Okura Prestige Bangkok 23-34F) อาคารสร้างเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติม
ที่ตั้งของ CBD ที่มุมถนนวิทยุและถนนเพลินจิต เชื่อมโยงโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

รหัส : THOF0300